Konkurs - Drużyna Mistrzów LEDZIK

 

3 lipca był dniem ogłoszenia wyników konkursu "Drużyna Mistrzów - ledzik.pl".

 

Przypomnijmy. Warunkami udziału w naszym konkursie były:


- zakup dowolnego produktu w sklepie internetowym ledzik.pl,
- udzielenie odpowiedzi na pytanie, wpisane w komentarzu pod postem konkursowym.

 

Laureatem konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu, została osoba, która zdaniem jury Konkursu udzieliła najciekawszej odpowiedzi na ww. pytanie.

 

Obrady naszego jury były burzliwe. Ostatecznie, większością głosów jury konkursowe za najciekawszą uznało odpowiedź, którą pod postem konkursowym wpisała pani Aleksandra Tyszka. Pani Aleksandra wygrała profesjonalny projektor BenQ.

 

Pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy kreatywności i dziękujemy za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnych!

 

 

Post konkursowy na Facebooku

 

Fanpage Ledzik

 

Regulamin Konkursu „Drużyna Mistrzów – Ledzik.pl”

Regulamin Konkursu prowadzonego przez LEDIN Sp. z o.o. na Fanpage ledzik.pl na portalu Facebook:


1. Organizatorem Konkursu jest LEDIN sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 15B, tel. +48 29 764 77 00 , e-mail: marketing@ledin.pl , NIP: 758-227-88-88 (dalej jako „Organizator").


2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Podmioty będące właścicielami serwisu Facebook są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem.


4. Konkurs jest prowadzony na stronie Organizatora na portalu Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/Ledzik.led/ (zwaną dalej “Fanpage”).


5. Konkurs trwa w terminie od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 lipca 2018 roku.


6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.


7. W Konkursie, jako Uczestnicy, mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające wyłącznie jedno indywidualne konto w serwisie Facebook (zawierające prawdziwe dane osobowe) oraz przestrzegające regulaminu serwisu Facebook, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms


8. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LEDIN, ul. Kołobrzeska 15B, 07-410 Ostrołęka. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu własnego marketingu administratora danych w postaci konkursu prowadzonych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


9. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a po jego zakończeniu przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, praw do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


10. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakup dowolnego produktu w sklepie internetowym ledzik.pl oraz wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w treści posta na Fanpage'u Organizatora, wskazanym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.


11. Laureatem Konkursu jest osoba, która zdaniem jury Konkursu, wyłonionego przez Organizatora, udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie, wpisane w komentarzu pod postem konkursem.


12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Konkursu, a także daty ogłoszenia laureatów są zawarte w poście konkursowym.


13. Organizator w ciągu 3 dni roboczych skontaktuje się z laureatem Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej w celu poinformowania o zwycięstwie oraz ustalenia zasad odbioru nagrody. Nagroda zostanie przekazana w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.


14. Nagrodą w konkursie jest Projektor Benq GP30.


15. Organizator Konkursu jest płatnikiem podatku od przyznanej nagrody.


16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na nagrodę o zbliżonej wartości.


17. Zgłaszając się do Konkursu uczestnik wyraża swoją zgodę na ogłoszenie wyników Konkursu na fanpage’u Organizatora.


18. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.


19. Z udziału w Konkursie zostaną wyłączone zgłoszenia zawierające treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem, a także zawierające treści reklamowe.


20. Organizator zastrzega możliwość braku rozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli w czasie jego trwania, określonym w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, nie zostaną spełnione warunki Konkursu określone w punkcie 10 Regulaminu Konkursu.


21. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Uczestnikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel